حجاب عاشورایی ...

در ماجرای اسرای کربلا که بانوان حرم حضرت اباعبدا.... در سخترین شرایط ، کمترین در خواستی از یزیدیان نداشتند  ؛ آمده است:

ام الکلثوم از شمر خواست:

وقتی که داخل شهر شدیم ما را ازدروازه ای وارد کن که کمتر ناظری داشته باشد...

 

 

سکینه نیز به عمر سعد فرمود:

بگو سرها را در جلوی ما حرکت دهند تا مردم به نگاه کردن آنها مشغول شده و به حرم رسول خدا (ص) نگاه نکنند ....

/ 2 نظر / 45 بازدید