جای مردان سیست بنشانید درخت تا هوا تازه شود !

اگرچه پیوندها دات آی آر مرا در قسمت سیاسیون لینک نموده است اما عهد کرده ام متن سیاسی ننویسم چرا که جای مردان سیست بنشانید درخت تا هوا تازه شود !

امتحانات با خوبی و خوشی تمام شد که این خوبی و خوشی شامل دو درس از هشت درس این ترم نمی شود . چرا که معدلم را در وضعیت سقوط آزاد قرار داد . اما در کل نسبت به بقیه خوب است . لیکن یادم داده اند که خودم را با خودم بسنجم نه با غیر که موجب خسران است . لذا در قیاس با خودم شاید نتوانم نامش را کم کاری بگذارم که کم کاری نکرده ام بلکه یه جای کار می لنگه . باید اون لنگیدن رو پیداش کنم تا ترم های بعد خوب سفتش کنم اون لنگ ها رو . از لحاظ روحی به یک سفر معنوی نیاز دارم که خدا قسمت کنه ! از لحاظ ...

اصلا وللش دیگه . تا ساعاتی چند متن جدید مه شکن را در همین صفحه بخوانید .

/ 1 نظر / 19 بازدید
رانیا

خوش به حالتون که میرید شمهد دعا برای همه یادتون نره چه خوب که هنوز کسی هست که به معنویت ایمان داره ..