پیام عاشورا در کلام امام حسین (ع)

نه، به خدا قسم، هرگز دست ذلت و خواری بدستشان نمی دهم و مانند بردگان فرار نمی کنم. یزید مردی شرابخوار و قاتل انسانهای بی گناه و متجاهر به فسق و تباهی است. و شخصی مانند من هرگز با شخصی مانند او بیعت نمی کند.وای به حال اسلام اگر امت گرفتار فرمانروائی همچون یزید باشد.

بارالها، من کار خیر و معروف را دوست دارم و از بدی و کار و شر بیزارم. از تو می خواهم برای من آن را برگزینی که مورد رضایت تو و رسولت باشد.اگر دنیا هیچ جا و مکان امنی نباشد، من هرگز با یزید بن معاویه بیعت نمی کنم.

رضای خدا درخشنودی و رضایت ما اهل بیت است. و ما بر بلایش صبر می کنیم و پاداش صابران به نحو کامل به ما می دهد.به خدا قسم هرگز پستی و ذلت را برای خویشتن نمی پذیرم.

هر که مایل است خونش را در راه ما بریزد و خود را برای دیدار خدا آماده کرده است، پس با ما دراین سفر همراه گردد.

ای اصحابم! مگرنیست جز پلی که شما را از بدبختی و گرفتاری برهاند و به بهشت های گسترده و نعمتهای جاویدان برساند.ای اصحاب گرامیم! این بهشت است که درهایش بر روی شما گشوده شد و رودهایش به هم پیوسته و میوه هایش رسیده است. پس از دین خدا و دین رسولش حمایت کنید.

من نه از روی تکبر و نه برای خوش گذرانی قیام کردم و من نه مفسدم و نه ستمگر بلکه فقط به خاطر خیرخواهی در امت جدم، قیام کردم.مااهل بیت محمد(ص) سزاوارتر به ولایت این امر هسیتم از این ادعا کنندگان امری که درخورآنان نیست.

ای مردم! همانا دنیا پیشت کرده و رو به نهایت گذارده و همانا آخرت با خوشی و خرمی فرا رسیده است. آیا نمی بینید که حق کنار گذارده شده و از باطل نهی نمی شود،جا دارد که مؤمن به لقای پروردگارش مشتاق گردد.

مردم بردگان دنیایند و دین جز بازیچه ای بر زبانشان نیست... پس هر گاه با حوادث آزمایش شدند، دینداران بسیار اندک خواهند بود.من مرگ را (در راه حق) جز سعادت و زندگی در پرتو ظالمان را جز بدبختی نمی بینم. به خدا قسم، پس از این جز زمان اندکی به اندازه زمان سوار شدن بر اسب نخواهید ماند تا اینکه آسیاب به گردش درآید و شما را در تنگنای محور خویش خرد کند.

مرگ مانند گردنبند در گردن دختران، بنی آدم را فرا گرفته است. و اشتیاق من به دیدار نیاکانم مانند اشتیاق یعقوب به یوسف است (آماده مرگ در راه خدایم) . همانا زنازاده فرزند زنازاده، ما را مخیر کرده است بین دو امر: یا شمشیر بکشیم و یا ذلت را برگزینیم و هیهات که ما ذلت را برای خود برگزینیم.

ای اصحابم! خدای تعالی در این روز (عاشورا) اجازه داده است که من و شماها کشته شویم پس بر شما باد به صبر کردن و با دشمنان کارزار نمودن.

امام نیست جز آن کس که به کتاب خدا حکم کند و به عدالت بپا خیزد و به دین حق متدین باشد و خود را در آنچه مربوط به خدا است نگهداری کند.

/ 1 نظر / 52 بازدید
امیرعلی

چه عکسی ! خدا قسمت همه بکنه