آفرین بر شما آقایان خواص ! آفرین و هزاران آفرین بر شما خواص با بصیرت ! آفرین بر شما ها که مدام فرمایشات رهبرتان را سر لوحه کار خود قرار می دهید !! آفرین بر شما که از بامداد تا شامگاه به دنبال افزایش بصیرتتان هستید . بس است دیگر ، مگر در این مملکت چقدر بصیرت لازم است ؟ مگر در این دنیا چقدر افراد باصر نیاز است ؟ صبر کنید تا ما هم برسیم ، صبر کنید ما هم سطح بصیرتمان را به اندازه شما رئیس رؤساها افزایش دهیم بعد ببینیم کی به کی است ؟!

آقای رئیس ! هیچ با خود فکر کرده اید شما مسئول بصیرت ما هم هستید ؟ مگر نه این است که زکات علم ، آموختن آن به دیگران است ؟ پس چرا نشسته اید ؟ به پا خیزید و ما را از گوهر وحودتان فیض بخشید که سخت محتاج بصیرت هستیم !! به مولا قسم من یکی که تا حالا نفهمیدم در سالروز شهادت امام صادق ، نمایشگاه بین المللی کتاب چه جای موسیقی است ؟ ! تقصیر شما نیست ؟؟ آری تقصیر شماست که آن بصیرتی را که صرف این گونه موارد می کنید قبلا به ما آموزش نمی دهید ، ما هم نمی فهمیم دیگر !! اگر شما نگویید پس که بگوید از فلسفه پخش موسیقی در سالروز شهادت امام صادق علیه السلام در مکان به قول خودتان فرهنگی نمایشگاه کتاب ؟؟؟!!! شما فکر کرده اید همه مردم مثل خودتان دارای بصیرت مازاد هستند ؟ نه جانم ! به جان خودتان قسم ما کمبود هم داریم و گرنه به سادگی می شد فهمید که عزیز من ، رک و رو راست نمی آیند به آدم بگویند " شهادت و وفات و سالروز کیلویی چند ؟ ول کن این ها رو موزیک رو بچسب " از جاهای مثلا فرهنگی مانند نمایشگاه بین المللی کتاب شروع می کنند و آرام آرام وارد مغز استخوان هایمان می کنند ! چه ماهرانه ! فرهنگی که نمایشگاهش این باشد وای به حال پنهانگاهش !

آقایان رئیس ! این زیادی بصیرت روزی کار دست شما خواهد داد ، من گفته باشم . وقتی شهادت امامی را شیعیانش چنین عزا می گیرند حتما حکمتی در کار است ، حتما فلسفه ای دارد که من و شما از آن بی خبریم و علت این بی خبری ، بی بصیرتی ماست . واقعیت را می گویم مزاح نیست ، من بصیرت نداشتم که می پنداشتم هر رئیسی به فکر انقلاب و آبروی انقلاب است ،بصیرت نداشتم که تصور می کردم افرادی که در راس امورند از ما شایسته ترند ! زهی خیال باطل !!

به خدا قسم حیف کلمه " خواص " است که به بعضی ها اطلاق شود . خواص ، مش حسن سبزی فروش سر کوچه ماست که ایام شهادت رادیو خود را به حرمت آن روز خاموش می کند . خواص رفیق من است که به خاطر حماقت فلان مسئول و رئیس ، شب را با فکر انقلاب و آبروی انقلاب صبح می کند . خواص آخوند عاشق است که به فکر تغییر روز ولنتاین به روز ازدواج حضرت علی (ع) و فاطمه (س) است ، نه فلان وزیر و مسئول و رئیس که به هر کس که صبح ، زودتر از بقیه از خواب برخیزد مجوز ساخت ترانه و پخش آن را بدهند .

آقایان عوام خواص نما ! کمی به خوتان بیایید ، آن بی سوادی که نه معنی بصیرت را می فهمد و نه معنی خواص را از شما ها به مراتب بهتر است چرا که حداقل ضرری ندارد ، خودش هم می داند که نمی فهمد . اما شماها ادعا دارید که می فهمید ، در حالی که به اندازه آن بی سواد هم نمی دانید که نمی فهمید !!