باراک الملوک : ببینم محمود ، تو خجالت نمی کشی می خواهی یارانه ها را هدفمند کنی ؟! اصلا قصد تو از هدفمندی یارانه ها چیست ؟ می خواهی ما را بی کفایت جلوه دهی ؟ می خواهی بگویی ...

محمود الملک : اجازه بده ، اجازه بده ! چرا باز جو گیر می شی ؟ من به شما ها چی کار دارم ؟ هر غلطی که می خوای بکنی بکن ، من هدفمندشون می کنم خوبم می کنم .

باراک الملوک : جلوی اوج گرفتن ما را می گیری ؟ بدهم پدرت را دربیاورند  ؟؟؟!؟!

بابا بوش : کــیه ؟ کـــیه ؟ چـــیه ؟ چی میگه ؟ کـــیـــه ...

بانو نتانیاهو : خاک تو سرت باراک . اون همه زر زدی که پول خرج کنم ، سر کیسه رو شل کردم این هم نتیجش . این قدر که روی جنبش سرمایه گذاری کردیم  روی خر سرمایه می ذاشتیم آدم می شد . حالا بشین محمود رو تماشا کن که چه کیفی می کنه با این هدفمندی .

محمود الملک : بابا چرا این قدر شلوغش می کنین ؟ آب رو بریزین همون جاتون که می سوزه !!!

باراک الملوک : تو به آژانس انرژی همایونی گفتی که نیروگاه هسته ای راه می اندازی تا برق تولید کنی یا بمب هسته ای بسازی پدر سوخته ؟ داری برای ما بمب هسته ای می سازی ؟؟!! تو نمی خواهی با ما راه بیایی ؟ می گویم محمود بیا دو کیسه اورانیوم بهت بدم دست از کارات بردار ، سهام عدالت و هدفمندی یارانه ها و کار فرهنگی و انرژی هسته ای و ... همش رو بی خیال

محمود الملک : اون ممه رو لولو برد باراک ! خواب دیدی خیر باشه پدر تو یکی رو هم در میارم با اون وزیر امور خارجت که هی بیانیه و نظریه صادر نکنه .

رئیس اداره زر زنان ، کلینتون کبیر : منو بازی ندین لطفا . مهندس و شیخ به حد کافی تو روحیه من ....

مردیکه شیخ خجالت نمی کشه با یه پاکت ایزی لایف تو دستش اومده جلسه میگه « ننه جون کلاغ من گم شده . کسی ندیده ؟! »

رحیم سپهسالار : من به پیروی از بزرگان کم صحبت خواهم کرد . من هی به محمود الملک می گم قبل از اینکه هدفمندی را اجرا کنیم بیایید اسلام ایرانی را در کل جهان گسترش دهیم بعد ببینیم کی به کی است .

بابا بوش : بـــلــه ، بـــلـــه ، بـــلـــه !!!

بانو نتانیاهو : می گم باراک بیا تحریم ها رو شدید تر بکنیم بلکه این محمود دست برداره .

باراک الملوک : چند لحظه صبر کن ، آهان این هم از این . خـــب تحریم ها شدید تر شد !!

کلینتون کبیر : هی می گم هیچی نگم نمی شه . آخه احمق ها این همه تحریم کردین چی شد مگه ؟ جز اینکه چیز جنبش افتاد روی دوش کوهنورد ؟

داموس الملک : دوش که احوال ستاره ها و کواکب را بررسی می کردم ، دریافتم که وضع جنبش بهبود یافته ، محمود الملک در اجرای هدفمندی ناکام مانده و تحریم ها به نتیجه خواهد انجامید .

بانو نتانیاهو : این همان پیشگویی نیست که برد ما را در جنگ های سی و سه روزه و بیست و دو روزه پیش بینی کرد ؟؟

بابا بوش : بـــلـــه ، بـــلـــه ، بـــــله !!!

باراک الملوک : اگر اجازه بدهید بدهم پدر پدر سوخته اش را در بیاورند .

بانو نتانیاهو : نه ! صبر کن لازممون میشه .

.... و این داستان ادامه دارد

 

پی نوشت :

1- اولا پوزش از بابت تاخیر چند روزه

2- ثانیا تشکرات فراوان از همسنگران طراح عزیز از بابت قبول زحمت طراحی روز اول ذیحجه

3- و ثالثا به زودی خبر های خوشی در راه است ...