قیام خونین کربلاء که ماهیّتش امر به معروف ونهى از هر منکر بود بنیان فساد را لرزاند. آرى سالار شهیدان براى حفظ ارزشهاى متعالى دین بپا خاست و به شهادت رسید. ولى رسالت عاشورا همچنان در قافله اسیران کربلا پى گیری شد، با قافله اسیران غم همراه مى شویم تا از لابلاى کلمات آن عزیزان پیام عاشورا را با گوش جان بشنویم .


ادامه مطلب ...