بسم رب الموس و الکیبورد

حمد و سپاس مخصوص خدایی است که موس و کیبورد را خلق کرد ، سپس آن ها را به وسیله ی سیم هایی توان داد تا خودشان را به کیس وصل کنند . تا بتوانند مخلوقات ذهن مرا توی کامپیوتر وارد سازند .  حمد و سپاس مخصوص خدایی است که این وبلاگ را در اختیار من گذاشت تا بتوانم ان چه از ذهنم می تراود به همسنگران و همسایه هایم برسانم ، برسانم که من نیز امدم ، پا به میدان گذاشتم و امید دارم که بر نخواهم گشت ، میدانی که پر از خطر است ، جنگی بسا سخت و طاقت فرسا اما به اسم نرم ، آری این جنگ نرم است .

مولایم ، دستگیرم باش در این روزگار مه آلود ، در روزگاری که سنگ روی سنگ بند نیست از دست فتنه های زمین . مولایم کمکم کن در این راه ، در این عرصه ، در این روزگار . به یاد فرمایش جدت رسول گرامی اسلام افتادم که در وصیت خود به ابن مسعود فرمودند : ابن مسعود ! زمانی بر مردم خواهد آمد که هر کس بخواهد بر دینداری خود صبر کند ، همانند فردی است که بخواهد آتش افروخته را در دست بگیرد .

مولایم ، کمکم باش !!!